Privacyverklaring PROJECT ZELF

Wij zijn er van bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om je privacy te beschermen. In deze verklaring laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we met deze gegevens doen. Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van Project Zelf en op de bezoekers van de website www.project-zelf.nl.

Project Zelf, gevestigd aan Kogge 3, 1713 WR OBDAM, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Project Zelf respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Bij vragen over deze privacyverklaring kun je contact opnemen via info@project-zelf.com


Persoonsgegevens die wij verwerken

Project Zelf verwerkt jouw persoonsgegevens als je gebruikmaakt van onze diensten. Wanneer je je aanmeldt voor een coachprogramma, training of workshop, vragen we je om diverse persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om onze diensten uit te kunnen voeren.

De persoonsgegevens die wij verzamelen, kunnen zijn: voornaam, achternaam, geslacht, geboortedatum en geboorteplaats, e-mailadres, telefoonnummer, adresgegevens, bedrijfsnaam, bankrekeningnummer, data van gevolgde coachprogramma’s, trainingen of workshops, en alle overige persoonsgegevens die je zelf telefonisch of via andere correspondentie hebt verstrekt. Bij het invullen van het contactformulier op onze website ben je verplicht om je naam, e-mailadres en telefoonnummer op te geven.

De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Project Zelf of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. We verzamelen of gebruiken dus geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid, tenzij je daar uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven.

Bij het bezoeken van onze website kunnen wij, zonder dat je persoonsgegevens achterlaat, toch informatie over je verzamelen voor onze bezoekersstatistieken. Hierbij kan onder andere je IP-adres, welke browser je gebruikt, welke pagina’s je bekijkt en in welke regio je je bevindt, worden verzameld. Deze gegevens zijn volledig anoniem en nooit te herleiden naar jou of jouw organisatie.

Delen van persoonsgegevens met derden

Project Zelf deelt jouw persoonlijke gegevens niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en/of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Hierbij wordt de vertrouwelijkheid van je gegevens gerespecteerd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij gegevens verzamelen

Project Zelf verwerkt jouw persoonsgegevens om de door ons aangeboden diensten correct aan te bieden en af te handelen. Daarnaast worden de gegevens gebruikt voor facturatie en om contact met je op te kunnen nemen.

Het bewaren van jouw persoonsgegevens

Project Zelf verwerkt jouw persoonsgegevens voor zover wij hier wettelijk toe verplicht zijn en bewaart deze vanaf het moment van verstrekken tot maximaal zeven jaar na de laatste transactie, tenzij het langer bewaren van je persoonsgegevens nodig is om te voldoen aan een wettelijk bewaarplicht.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Project Zelf neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van Project Zelf maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.

• Toegang tot persoonsgegevens is encrypted.

• Apparaten zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware.

Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@project-zelf.nl

Deze website en cookies

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Project Zelf of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Project Zelf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@project-zelf.nl


Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Mocht je vragen hebben over deze verklaring, dan kun je contact opnemen via info@project-zelf.nl